Letni posvet o izobraževanju odraslih
Andragoški center Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Letni posvet
o izobraževanju odraslih 2022

Zdravi. Prodorni. Prožni.

25. in 26. oktober 2022, Grand Hotel Bernardin, Portorož
Dvorana Europa

https://web.acs.si/lp2022       #LPoIO2022

Naše stanovsko srečanje je bilo tokrat drugačno!

 

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO)

je nacionalni dogodek, ki zaokroža aktualne dejavnosti in dosežke v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi izobraževanja odraslih. Obenem opozarja na skupne izzive. Ti zadevajo naše ožje strokovno področje, obenem pa se proaktivno povezujejo s širšimi družbeno-ekonomskimi trendi na državni, evropski in globalni ravni.

Po dveh letih smo se spet sestali v živo – brez omejitev, saj so nam zdravstvene okoliščine na srečo to dopuščale. Prav slednjim smo na posvetu namenili največ osebne in strokovne pozornosti.

Osrednja tema posveta je bila naše psihofizično zdravje.

Poskrbeti moramo zase, posredno pa za naše udeležence. Velja, kdor je celostno krepak, je dober, celo najboljši – zase in za druge! Takšno zdravje, ki zajema telo in duha in še kaj, je pravzaprav naša odgovornost. A o tem se vse premalo pogovarjamo, tega se vse premalo učimo. Covid-19 nam je dal priložnost, da o teh rečeh, predvsem o svoji ranljivosti, razmislimo. Da se zavemo svoje majhnosti, obenem pa poiščemo tisto, kar nas zares krepi in nam zagotavlja blagostanje. Dolgoročno, z učinki na mnogih področjih, individualno in v skupnostih, ki nas opredeljujejo. Smo pri tem uspešni?

V iskanju naše (nove?) identitete so nas podprli strokovnjaki.

Na posvetu smo prisluhnili izvrstnim govorcem, delili pa smo si tudi izkušnje o izobraževanju odraslih na področju zdravja. Slednje postaja vedno pomembnejše v andragogiki pa tudi drugih družboslovnih in naravoslovnih vedah. Izkušenj ni malo, saj mnogi že prizadevno delujejo v priporočenih smereh. V delovnih skupinah smo si izmenjali načrte, se pogovorili o izzivih in našem skupnem ali samotnem soočanju z njimi. Izobraževanje odraslih smo tokrat odeli v prav posebno, zanosno energijo. Pospremila sta nas ples in smeh.

Govorili smo tudi o specifičnih strokovnih izzivih.

Na državni ravni se nam obetajo standardi kakovosti v spremenjenih okoliščinah, tj. za izobraževanje na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje. Na svetovni ravni je leto 2022 zaznamovala mednarodna konferenca o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII). Katera nova priporočila je prinesla? Katera stara ostajajo nedosežena oziroma aktualna? Tudi o vsem tem je tekla beseda.

Svoje poglede so prispevali predstavniki ustanov, ki z odraslimi delujejo v praksi – ljudskih univerz, srednjih in višjih strokovnih šol, nevladnih in drugih organizacij. Tudi oni so v ospredje postavili prizadevanje za zdravje, prodornost in prožnost lastnega kolektiva in svojih udeležencev. Soočili so se tudi direktorji javnih zavodov, ki delujejo v izobraževanju odraslih ali se z nami v nekaterih vidikih povezujejo.

Pripravljavci posveta verjamemo, da smo se s posveta vračali v najširšem smislu okrepljeni, vedri, opremljeni s spoznanji in odličnimi zamislimi. Vsestransko zdravi in močno povezani zagotovo lažje kljubujemo neprijetnim okoliščinam ter uspevamo tako v zasebnem kot strokovnem življenju.

 

Preberite zapis in utrinke s posveta v e-Novičkah november 2022.

Letni posvet o izobraževanju odraslih

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 2022 je po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) koordiniral Andragoški center Slovenije (ACS) – tokrat že trinajstič.

Posnetek 1. dneva

Posnetek 2. dneva

Fotografije

Vse fotografije >>

Program

 

Torek, 25. oktober 2022

8.30–9.00   Registracija

9.00–9.30   Uvod in pozdravna nagovora

 • Prof. dr. Igor Papič,
  minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
 • Dr. Nataša Potočnik,
  direktorica Andragoškega centra Slovenije (ACS)

9.30–10.30   Izhodiščna plenarna predavanja

10.30–11.00   Odmor  in ples (vodi mag. Jasna Vukovič; SIA)

11.00–12.30   Izhodiščna plenarna predavanja

12.30–13.45   Kosilo

13.45–15.00   Delovne skupine – 1. krog (Europa A, B, C)

 • Skupina 1: Za zdravo in prodorno skupnost izobraževanja odraslih
  predstavitev primerov dobre prakse in razprava
 • Skupina 2: Za zdrave in prožne udeležence izobraževanj
  predstavitev primerov dobre prakse in razprava
 • Skupina 3: Vloga učeče se skupnosti za zdravje posameznikov in njihov razvoj
  predstavitev primerov dobre prakse in razprava

15.00–16.15 Delovne skupine – 2. krog (Europa A, B, C)

 

Razpored predstavitev skupaj s predstavitvami je objavljen spodaj.

 

 

 

Posvet je povezovala mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS.

 

Sreda, 26. oktober 2022

8.30–9.00   Registracija

9.00–9.30   Uvod

9.30–10.15   Plenarno predavanje

10.15–11.00   Plenarno predavanje

11.00–12.00   Odmor za prigrizek

12.00–12.30   Plenarno predavanje

12.30–14.00   Panelna razprava

 • Izzivi v izobraževanju odraslih – pogledi nosilcev prakse in politike
  Mag. Bojan Hajdinjak
  (Zveza ljudskih univerz Slovenije), dr. Ana Krajnc (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), mag. Brigita Kruder (Strokovni svet za izobraževanje odraslih), mag. Jasna Kržin Stepišnik (Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah), Egon Pipan (Skupnost višjih strokovnih šol RS), Nives Počkar (Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije), Marjana Rogel Peršič (Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije), Ida Srebotnik (Andragoško društvo Slovenije) ter Teja Dolgan (MIZŠ)

14.00–14.10   Ples za sprostitev (vodi mag. Jasna Vukovič)

14.10–15.00   Panelna razprava

 • Izzivi v izobraževanju odraslih – pogledi javnih zavodov
  Mag. Janez Damjan
  (Center RS za poklicno izobraževanje), dr. Alenka Flander (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS), dr. Stanka Preskar (Zavod RS za šolstvo), dr. Nataša Potočnik (ACS) ter Teja Dolgan (MIZŠ)

15.00–15.15   Zaključek

 • Aleš Novak, standup komik, voditelj oddaje Štartaj Slovenija!

15.15   Prigrizek

Plenarni posnetki 1. dan

 

Plenarni posnetki 2. dan

 

Predstavitev dobrih praks ​

 

Predstavitev dobrih praks v delovnih skupinah

Prvi krog: 13.45–15.00

Skupina 1: Europa A

Za zdravo in prodorno skupnost izobraževanja odraslih

(moderatorka: Darja Kušar)

Skupina 2: Europa B

Za zdrave in prožne udeležence izobraževanj

(moderatorka: Nastja Glušič)

Skupina 3: Europa C

Vloga učeče se skupnosti za zdravje posameznikov in njihov razvoj

(moderatorka: mag. Brigita Kruder)

Skupina 1: Europa A

Za zdravo in prodorno skupnost izobraževanja odraslih

(moderatorka: Darja Kušar)

  • Kako zdravje na delovnem mestu umestiti v kadrovsko strategijo?
   Dragica Glažar in Renata Bačvić, Cene Štupar CILJ
   Predstavitev
  • Kako skrbimo za psihofizično zdravje na BIC Ljubljana?
   Tanja Kek in Urša Ris, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
   Predstavitev
  • Skrb zase v delovnem okolju doma
   Petja Balažič in Janja Bartelj, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
   Predstavitev | Video
   •  
  •  

Skupina 2: Europa B

Za zdrave in prožne udeležence izobraževanj

(moderatorka: Nastja Glušič)

 • Programi in projekti SUTŽO za varovanje in ohranjanje zdravja ter socialnega vključevanja starejših
  Alijana Šantej in Mirjam Bevc Peressutti, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
  Predstavitev
 • ‘Inflow’ / ‘overflow’ v izobraževanju odraslih
  Mag. Bernarda Potočnik in doc. dr. Tatjana Dragovič Andersen, Glotta Nova
  Predstavitev
 • Pomen izobraževalnih programov za krepitev moči začasno nezaposljivih oseb
  Mag. Alenka Magajne, Ljudska univerza Ajdovščina
  Predstavitev
 • Kakovostne storitve so cilj, kje pa se dejansko začne kakovost?
  Marjeta Ramovš, Ljudska univerza Slovenska Bistrica
  Predstavitev

Skupina 3: Europa C

Vloga učeče se skupnosti za zdravje posameznikov in njihov razvoj

(moderatorka: mag. Brigita Kruder)

 • Izobraževanje in kultura na Medgeneracijskem vrtu (video predstavitev)
  Tomaž Čurk, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
  Video
 • Skupnostno učenje skozi digitalno pripovedovanje zgodb
  Sabina Tori Selan, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  Predstavitev
 • Raziskovalno učenje na univerzah za tretje življenjsko obdobje
  Alijana Šantej, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
  Predstavitev 

Drugi krog: 15.00–16.15

Skupina 1: Europa A

Za zdravo in prodorno skupnost izobraževanja odraslih

(moderatorka: Sanda Jerman)

Skupina 2: Europa B

Za zdrave in prožne udeležence izobraževanj

(moderator: David Rihtarič)

Skupina 3: Europa C

Vloga učeče se skupnosti za zdravje posameznikov in njihov razvoj

(moderatorka: Brigita Gorjup)

Skupina 1: Europa A

Za zdravo in prodorno skupnost izobraževanja odraslih

(moderatorka: Sanda Jerman)

 • Kdo je promotor zdravja na delovnem mestu za zaposlene?
  Darja Kušar, Ljudska univerza Slovenska Bistrica  
  Predstavitev

 • Timski ‘flow’
  Urška Vahtar in doc. dr. Tatjana Dragovič Andersen, Glotta Nova
  Predstavitev
 • Skupaj skrbimo za ohranjanje zdravja izobraževalcev odraslih
  Marjana Rogel Peršič, Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije
  Predstavitev

   

Skupina 2: Europa B

Za zdrave in prožne udeležence izobraževanj

(moderator: David Rihtarič)

 • Vadba za boljše psihofizično počutje z elementi ‘Mindfulness-a’
  Mag. Damijana Kravanja, Posoški razvojni center – OE Ljudska univerza
  Predstavitev

 • Usposabljanje za dvig kvalitete življenja starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju (predstavitev primera dobre prakse: projekt TRIADE 2.0)
  Tina Kržišnik, Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  Predstavitev
 • Vsemu sem lahko kos – delavnice socialnih veščin
  Tanja Gregorec in Ana Pančur, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  Predstavitev
 • Uvajanje programa Zdravje na delovnem mestu v podjetju Lipro d.o.o.
  Petra Verbič, Ljudska univerza Koper
  Predstavitev

   

Skupina 3: Europa C

Vloga učeče se skupnosti za zdravje posameznikov in njihov razvoj

(moderatorka: Brigita Gorjup)

 • Enakovredno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v skupnost
  Dr. Metka Novak, CUDV Draga, OE – center za institucionalno varstvo in vseživljenjsko učenje odraslih
  Predstavitev
 • Razvijanje medijske pismenosti in kritičnega mišljenja pri starejših
  Tanja Vrčkovnik, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  Predstavitev
 • Organizirano prostovoljstvo starejših
  Alijana Šantej in Mirjam Bevc Peressutti, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
  Predstavitev

   

Stiki

Informacije:

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 5842 567 ali 051 302 313
E: zvonka.pangerc@acs.si


Posvet smo s skupnimi močmi ustvarili:

 • člani programskega odbora: Teja Dolgan in mag. Marko Šiška (oba MIZŠ) ter dr. Nataša Potočnik in mag. Zvonka Pangerc Pahernik (obe ACS);
 • člani organizacijskega odbora: Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, Mateja Pečar, Ana Peklenik in mag. Zvonka Pangerc Pahernik (vsi ACS).

Tehnična podpora: franci.lajovic@acs.si

Letni posvet o izobraževanju odraslih

Arhiv

Povezave do predhodnih letnih posvetov:


Oglejte si Utrinke s posvetov  2010     2011     2012     2013     2014     2015

Lokacija

Prestižni Grand Hotel Bernardin (GHB) se nahaja tik ob morju, med mestoma Portorož in Piran. V GHB se nahaja največji kongresni center v Sloveniji, njegova večnamenska zasnova omogoča organizacijo različnih prireditev: kongresov, seminarjev, delavnic, različnih predstavitev, tiskovnih konferenc in poslovnih srečanj, pa tudi banketov, modnih revij in svečanih večerij.

Rezervacija sobe (cene so po osebi na dan/nočitev in vključujejo zajtrk, brezžični internet, vstop v hotelski bazen, parkirišče, DDV):

Grand Hotel Bernardin 5*:
Enoposteljna soba: 144,40 EUR
Dvoposteljna soba: 76,00 EUR

Hotel Histrion 4*:
Enoposteljna soba: 135,00 EUR
Dvoposteljna soba:  72,00 EUR

Hotel Vile Park 3*:
Enoposteljna soba: 78,00 EUR
Dvoposteljna soba: 43,00 EUR

Doplačila:
Turistična taksa: 2,50 EUR po osebi na dan
Prijavnina: 1,00 EUR po osebi na rezervacijo

Vstop v bazen Grand Hotel Bernardin velja za goste Grand Hotela Bernardin, vstop v bazen Hotela Histrion pa za vse goste.

Udeleženci urejajo rezervacije hotelske namestitve neposredno z rezervacijsko službo izvajalca prek:
T: 05 690 7000
E: booking@sava.si

Sklic: »LPoIO – Letni posvet o izobraževanju odraslih«
Hotelsko namestitev in vsa ostala individualna naročila (telefon, plačljivi TV programi, mini bar, postrežba v sobo, čistilnica in drugo) plačajo gostje individualno na recepciji hotela.

Letni posvet koordinira

Andragoški center Slovenije

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

© 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, grafično oblikovanje: Mitja Bokun, tehnična izvedba: Franci Lajovic