Andragoški center Slovenije vabi na strokovni posvet

Izzivi priprave modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO,
ki se izvaja kot javna služba

v torek, 20. aprila 2021, med 9. 00 in 13. uro, po aplikaciji ZOOM.

Andragoški center Slovenije v okviru razvojne in strokovne podpore organizacijam, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO v javni mreži za izobraževanje odraslih pripravlja strokovni posvet Izzivi priprave modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Posvet je namenjen strokovni javnosti z namenom predstavitve evidentiranja in spremljanja v različnih dejavnostih svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije ter pogovoru o izzivih priprave modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki poteka v letu 2021.

Na posvetu smo:

  • predstavili strokovne poglede na pomen zbiranja in analiziranja podatkov o svetovalni dejavnosti,
  • predstavili primere zbiranja podatkov v različnih svetovalnih dejavnostih,
  • predstavili zasnove modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se pripravlja v letu 2021 (v skladu z ZIO-1 in Smernicami ….),
  • izmenjali mnenja in predloge za razvoj in vzpostavitev spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Vabljeni so bili:

  • nosilci politike izobraževanja odraslih in svetovalne dejavnosti v IO,
  • strokovnjaki, ki delujete na področju različnih vrst svetovalnih dejavnosti v Sloveniji,
  • direktorji in svetovalci organizacij za IO, ki izvajajo javno službo v skladu z ZIO-1 (2018),
  • drugi zainteresirani strokovni delavci v IO in
  • sodelavci Andragoškega centra Slovenije.

Za dodatna vprašanja se obrnite na mag. Andrejo Dobrovoljc: andreja.dobrovoljc@acs.si.

Program

8:50–9:00

Vključitev v ZOOM

9:00–9:15

Namen in potek strokovnega posveta
Mag. Tanja Vilič Klenovšek, moderatorka dogodka, ACS

Pozdrav udeležencev
Mag. Andrej Sotošek, direktor ACS
Mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, MIZŠ

9:15–9:45

Pomen evidentiranja in spremljanja svetovalne dejavnosti v IO
Mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS

9:45–10:30

Predstavitev evidentiranja in spremljanja podatkov o brezposelnih osebah na Zavodu RS za zaposlovanje
Barbara Gogala, Zavod RS za zaposlovanje

Odmor, 30 minut

11:00–11:30

Predstavitev spremljanja svetovalnega procesa z učenci in dijaki v osnovnih in srednjih šolah
Dr. Brigita Rupar, Zavod RS za šolstvo

11:30–12:00

Predstavitev zasnove modela spremljanja svetovalne dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba
Mag. Andreja Dobrovoljc in Dr. Anita Jug Došler, ACS in Franci Lajovic

12:00–12:45

Razprava v 3 skupinah:

1. Svetovalna dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja
Mag. Andreja Dobrovoljc in Alja Gladek, ACS

2. Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti
Vera Mlinar in Urška Pavlič, ACS

3. Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju
Dr. Anita Jug Došler in mag. Margerita Zagmajster, ACS

12:45–13:00

Zaključek