Andragoški center Slovenije vabi na strokovni posvet

Metodološki vidiki modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO,
ki se izvaja kot javna služba​

v petek, 18. junija 2021, med 9. in 12. uro prek aplikacije Zoom.

Andragoški center Slovenije v okviru razvojne in strokovne podpore organizacijam, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO v javni mreži za izobraževanje odraslih, pripravlja model spremljanja svetovalne dejavnosti v IO. V pomoč pri pripravi modela smo v prvi polovici leta 2021 izpeljali dva strokovna posveta, namenjena strokovnim delavcem v IO, še posebej svetovalcem v IO, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO kot javno službo, pa tudi drugim deležnikom v izobraževanju odraslih.

Na drugem strokovnem posvetu z naslovom  Metodološki vidiki modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba in je potekal 18. 6. 2021, smo predstavili metodološke in tehnične vidike spremljanja svetovalne dejavnosti v IO ter se pogovorili o pripravi konkretnih metodoloških rešitev v aplikaciji, ki že nastaja v podporo evidentiranju in spremljanju svetovalne dejavnosti v IO.

Predstavitve

Metodološki vidiki spremljanja podatkov v svetovalni dejavnosti v IO (pdf)
Mag. Andreja Dobrovoljc, ACS

Tehnični vidiki priprave nove aplikacije SDIO (pdf)
Franci Lajovic, zunanji sodelavec ACS

Zaključki

Kratka anketa

Kliknite za povečavo
Kliknite za povečavo

Program

8:50–9:00

Vključitev v Zoom

9:00–9:15

Namen in potek strokovnega posveta
Mag. Tanja Vilič Klenovšek, moderatorka dogodka, ACS

Pozdrav udeležencev
Teja Dolgan, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, MIZŠ

9:15–10:00

Metodološki vidiki evidentiranja in spremljanja svetovalne dejavnosti v IO in uvod v delo skupin​
Mag. Andreja Dobrovoljc, ACS
Franci Lajovic

Odmor, 15 minut

10:15–11:30

Razprava v 3 skupinah:

1. Svetovalna dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja
Mag. Andreja Dobrovoljc in Alja Gladek, ACS

2. Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti
Vera Mlinar in Urška Pavlič, ACS

3. Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju
Dr. Anita Jug Došler in mag. Margerita Zagmajster, ACS

11:30–12:00

Zaključek s poročanjem o delu v skupinah