Letni posvet o izobraževanju odraslih 2019

19. in 20. november 2019, Kongresni center Bernardin, Portorož
https://web.acs.si/lp2019

Vsebine

Blog

Uvod

 • Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije (ACS)
  Predstavitev | Video

Nagovora gostiteljev

  • Elvira Šušmelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Video

  • Mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije (ACS)

Video

Strast do nevednosti v na znanju temelječi družbi

  • Dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Video

Nacionalni program za izobraževanje odraslih (NPIO) 2021–2030: izhodišča

Nagovor ministra

  • Dr. Jernej Pikalo, MIZŠ

Video

NPIO 2021–2030: delo v skupinah

 • Skupina 1: Ciljne skupine NPIO; Brigita Kropušek Ranzinger, AZ LU Velenje, Suzana Kerec, Zavod RS za zaposlovanje, mag. Andrej Sotošek, ACS
  Predstavitev
 • Skupina 2: Cilji in prioritetni ukrepi NPIO; mag. Peter Beltram, ACS, mag. Katja Dovžak, MIZŠ, Irena Androjna, Ministrstvo za javno upravo, mag. Jasna Kržin Stepišnik, BIC Ljubljana
  Predstavitev 1 | Predstavitev 2
 • Skupina 3: Sodelovanje (medsektorsko, z lokalno skupnostjo); Ema Perme, MIZŠ, Maja Grašič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Eva Mermolja, LU Ajdovščina
  Predstavitev

NPIO 2021–2030: zaključki delovnih skupin

60 let delovanja ljudskih univerz v Sloveniji

 • Ljudske univerze med skupnostnim izobraževanjem in neoliberalizmom, mag. Bojan Hajdinjak, Javni zavod Cene Štupar – CILJ, dr. Nives Ličen, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Anja Benko, LU Ravne na Koroškem
  Predstavitev | Video
 • Ljudske univerze prihodnosti, mag. Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, Franja Centrih, UPI LU Žalec, Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza
  Predstavitev (velika datoteka PPS, 260 MB) | Video

Plenarni prispevki, 2. dan posveta

 • Predstavitev rezultatov raziskave o projektih Erasmus+
  Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS
  Predstavitev | Video
 • Predstavitev Izhodišč za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle
  Mag. Estera Možina, ACS
  Predstavitev | Video
 • Prioritete MIZŠ za Evropsko kohezijsko politiko 2021–2027
  Mag. Tanja Vertelj, MIZŠ
  Predstavitev | Video

Evropska kohezijska politika 2021–2027: panelna razprava

Sodelujoči:

 • Mag. Katja Dovžak, MIZŠ, povezovalka razprave
 • Mag. Staša Baloh Plahutnik, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Božena Germelj Drstvenšek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Mag. Gorazd Jenko, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
 • Mag. Brigita Kruder, LU Slovenska Bistrica
 • Adelija Perne, Srednja šola Izola
 • Blaž Račič, Občina Jesenice
 • Mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS
 • Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Video

Letni posvet koordinira

Andragoški center Slovenije

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

© 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, tehnična izvedba: Franci Lajovic