Letni posvet o izobraževanju odraslih 2019

19. in 20. november 2019, Kongresni center Bernardin, Portorož
https://web.acs.si/lp2019

Program

Torek, 19. november 2019, dvorana Europa A

9.00–9.30

Prihod in registracija

9.30–10.00

Uvod in nagovora gostiteljev

 • Elvira Šušmelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
 • Mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije (ACS)

10.00–10.45

Strast do nevednosti v na znanju temelječi družbi

 • Dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

10.45–11.15

Odmor

11.15–12.15

Nacionalni program za izobraževanje odraslih (NPIO) 2021–2030: izhodišča

 • Mag. Katja Dovžak, MIZŠ
 • Mag. Peter Beltram, ACS

12.15–13.30

Kosilo

13.30–14.00

Nagovor ministra

 • Dr. Jernej Pikalo, MIZŠ

14.00–15.30

NPIO 2021–2030: delo v skupinah 

 • Europa A: Ciljne skupine NPIO; Brigita Kropušek Ranzinger, AZ LU Velenje, Suzana Kerec, Zavod RS za zaposlovanje, mag. Andrej Sotošek, ACS
 • Europa B: Cilji in prioritetni ukrepi NPIO; mag. Peter Beltram, ACS, mag. Katja Dovžak, MIZŠ, Irena Androjna, Ministrstvo za javno upravo, mag. Jasna Kržin Stepišnik, BIC Ljubljana
 • Europa C: Sodelovanje (medsektorsko, z lokalno skupnostjo); Ema Perme, MIZŠ, Maja Grašič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Eva Mermolja, LU Ajdovščina
 •  

15.30–16.00

Odmor

16.00–16.30

NPIO 2021–2030: zaključki delovnih skupin

16.30–17.30

60 let delovanja ljudskih univerz v Sloveniji

 • Ljudske univerze med skupnostnim izobraževanjem in neoliberalizmom, mag. Bojan Hajdinjak, Javni zavod Cene Štupar – CILJ, dr. Nives Ličen, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Anja Benko, LU Ravne na Koroškem
 • Ljudske univerze prihodnosti, mag. Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, Franja Centrih, UPI LU Žalec, Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza

19.00 

Večerja in kulturni program (Družinski trio Volk Folk)

Sreda, 20. november 2019, dvorana Europa A

9.00–9.30

Prihod

9.30–10.00

Predstavitev rezultatov raziskave o projektih Erasmus+

 • Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS

10.00–10.45

Predstavitev Izhodišč za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle

 • Mag. Estera Možina, ACS

10.45–11.30

Prioritete MIZŠ za Evropsko kohezijsko politiko 2021–2027

 • Mag. Tanja Vertelj, MIZŠ

11.30–12.00

Odmor

12.00–14.00

Evropska kohezijska politika 2021–2027: panelna razprava

Sodelujoči:

 • Mag. Katja Dovžak, MIZŠ, povezovalka razprave
 • Mag. Staša Baloh Plahutnik, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Božena Germelj Drstvenšek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Mag. Gorazd Jenko, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
 • Mag. Brigita Kruder, LU Slovenska Bistrica
 • Adelija Perne, Srednja šola Izola
 • Blaž Račič, Občina Jesenice
 • Mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS
 • Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

14.00

Kosilo

Povezovalka posveta: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS

Ključnik za družbena omrežja: #LPoIO2019

Letni posvet koordinira

Andragoški center Slovenije

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

© 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, tehnična izvedba: Franci Lajovic