Letni posvet o izobraževanju odraslih 2019

19. in 20. november 2019, Kongresni center Bernardin, Portorož
https://web.acs.si/lp2019

Video

Uvod

Uvod, mag. Zvonka Pangerc Pahernik (ACS)

Nagovora gostiteljev

Uvodni nagovor, Elvira Šušmelj, MIZŠ

Uvodni nagovor, mag. Andrej Sotošek, ACS

Nagovor ministra in plenarni prispevek

Nagovor ministra, dr. Jernej Pikalo, MIZŠ

Strast do nevednosti v na znanju temelječi družbi, dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Nacionalni program za izobraževanje odraslih (NPIO) 2021–2030: izhodišča

Nacionalni program za izobraževanje odraslih (NPIO) 2021–2030: izhodišča, mag. Katja Dovžak, MIZŠ
Nacionalni program za izobraževanje odraslih (NPIO) 2021–2030: izhodišča, mag. Peter Beltram, ACS

NPIO 2021–2030: delo v skupinah

NPIO 2021–2030: poročilo skupine 1: Ciljne skupine NPIO; Brigita Kropušek Ranzinger, AZ LU Velenje
NPIO 2021–2030: poročilo skupine 2: Cilji in prioritetni ukrepi NPIO; mag. Katja Dovžak, MIZŠ
NPIO 2021–2030: poročilo skupine 3: Sodelovanje (medsektorsko, z lokalno skupnostjo); Ema Perme, MIZŠ

60 let delovanja ljudskih univerz v Sloveniji

Ljudske univerze med skupnostnim izobraževanjem in neoliberalizmom, mag. Bojan Hajdinjak, Javni zavod Cene Štupar – CILJ, dr. Nives Ličen, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Anja Benko, LU Ravne na Koroškem

Ljudske univerze prihodnosti, mag. Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, Franja Centrih, UPI LU Žalec, Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza

Plenarni prispevki 2. dne posveta

Predstavitev rezultatov raziskave o projektih Erasmus+, Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS
Predstavitev Izhodišč za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, mag. Estera Možina, ACS
Prioritete MIZŠ za Evropsko kohezijsko politiko 2021–2027, mag. Tanja Vertelj, MIZŠ

Evropska kohezijska politika 2021–2027: panelna razprava

Sodelujoči:

  • Mag. Katja Dovžak, MIZŠ, povezovalka razprave
  • Mag. Staša Baloh Plahutnik, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Božena Germelj Drstvenšek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
  • Mag. Gorazd Jenko, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  • Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
  • Mag. Brigita Kruder, LU Slovenska Bistrica
  • Adelija Perne, Srednja šola Izola
  • Blaž Račič, Občina Jesenice
  • Mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS
  • Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Letni posvet koordinira

Andragoški center Slovenije

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

© 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, tehnična izvedba: Franci Lajovic