Letni posvet o izobraževanju odraslih 2019

19. in 20. november 2019, Kongresni center Bernardin, Portorož
https://web.acs.si/lp2019

Dobrodošli!

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalni stroki in praksi izobraževanja odraslih, obenem pa opozarja na izzive, ki so skupni našemu področju dela.

V letošnjem in prihodnjem letu je oziroma bo teh izzivov še več, saj smo v prelomnem obdobju, ko se zaključujejo strateški dokumenti na nacionalni in evropski ravni ter nastajajo novi. Tako se pri nas izteka uresničevanje Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje (ReNPIO) 2013–2020, v procesu snovanja pa je NPIO za novo desetletje. Prav tako so v pripravi strokovna gradiva v skladu z lani sprejetim Zakonom o izobraževanju odraslih. Dodaten izziv predstavlja priprava nove finančne perspektive za obdobje 2021–2027. Vsi ti procesi so narekovali ton letošnjemu stanovskemu srečanju strokovnjakov, praktikov, nosilcev politike in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih. S prispevkom Strast do nevednosti v na znanju temelječi družbi nas je počastila članica SAZU, doma in v svetu priznana filozofinja in sociologinja, dr. Renata Salecl.

Andragoški center Slovenije (ACS) je letos posvet po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izpeljal že desetič. Udeležilo se ga je nad 250 predstavnikov skupnosti izobraževanja odraslih in drugih zainteresiranih.

Predstavitve in fotografije so že na voljo, video posnetki bodo kmalu.

Zahvaljujemo se za bogato druženje in skupne premisleke ter vas že zdaj vabimo na LPoIO 2020.

Nova, bolj vključujoča vizija izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

  1. ustrezne in visokokakovostne spretnosti ter kompetence za zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na rezultatih,
  2. vključujoče izobraževanje, enakost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc,
  3. odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe,
  4. trdna podpora izobraževalcem,
  5. preglednost in priznavanje spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela ter
  6. trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija, 1. september 2015

 

Oglejte si Utrinke s posveta:  2010     2011     2012     2013     2014     2015

Letni posvet koordinira

Andragoški center Slovenije

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

© 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, tehnična izvedba: Franci Lajovic