Letni posvet
o izobraževanju odraslih 2021

19. in 20. oktober 2021, po spletu

https://web.acs.si/lp2021

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi izobraževanja odraslih. Obenem opozarja na skupne izzive našega dela.

V letošnjem in prihodnjem letu se kaže še več teh izzivov. Smo namreč v prelomnem obdobju, ko so se zaključili strateški dokumenti na nacionalni in evropski ravni, v veljavnost pa stopajo novi.

Trajnostni izzivi trkajo na našo vest! Kakšna je pri tem vloga učenja in izobraževanja odraslih?
O zeleni preobrazbi družbe so bila prav v zadnjem času napisana številna besedila, izrečenih je bilo že veliko besed …, toda prehod od obojega k odločnim in usklajenim dejanjem – tukaj in zdaj – je preveč obotavljajoč!

Je (lahko) stroka izobraževanja odraslih zaveznik ali celo gibalna sila v teh procesih? Pričevanja strokovnjakov in praktikov so nas postavila na realna tla, upajmo, da tudi spodbudila k drugačnemu ravnanju – brez odlašanja.

Covid-19 nas je za vedno spremenil.
Za nami je okroglo leto in pol delovanja pod vplivom epidemije. Negotovo prilagajanje, v katerega smo bili v prvi polovici leta 2020 malodane pahnjeni, smo ovrednotili in predstavili na lanskem posvetu. V zadnjem letu smo dobre prakse posvojili, jih prilagodili in nadgrajevali, se urili v prožnosti. Ves čas pa smo prednostno skrbeli za kakovost našega delovanja. Nam je uspevalo?

Katere okoliščine nas bodo opredeljevale v naslednjem desetletju? Kaj bo zaznamovalo leto 2022?
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2021–2030 je pred sprejetjem. Že naslednje leto bo vplivala na naše delo. Spregovorili smo o usmeritvah obeh nosilnih ministrstev in se seznanili s prednostnimi nalogami ključnih deležnikov. Razprava je tekla o medsebojnih pričakovanjih ter priložnostih za sinergijo.

Slovensko predsedovanje Svetu EU je izobraževanje odraslih postavilo v ospredje.
Pripravljali smo osnutek nove evropske strategije ter se usklajevali s številnimi deležniki. Pred kratkim je bila izpeljana evropska konferenca o učenju in izobraževanju odraslih. To pa še ni vse …

Vse omenjeno je narekovalo ton letošnjemu zboru več kot 300 strokovnjakov, praktikov, nosilcev politike in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih.

Že drugič v zgodovini letnih posvetov smo se srečali le po spletu, kar pomeni, da smo se bili prisiljeni odreči pomembnemu vidiku – druženju. Kljub temu smo se s skupnimi močmi zavzemali za pristno, bogato in v prihodnost zazrto srečanje.

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 2021 je po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) letos že dvanajstič koordiniral Andragoški center Slovenije (ACS).

LPoIO_2021-izjave-01
LPoIO_2021-izjave-02
LPoIO_2021-izjave-03
LPoIO_2021-izjave-04
LPoIO_2021-izjave-05
LPoIO_2021-izjave-06
LPoIO_2021-izjave-07
LPoIO_2021-izjave-08
LPoIO_2021-izjave-09
LPoIO_2021-izjave-10
LPoIO_2021-izjave-11
LPoIO_2021-izjave-12
LPoIO_2021-izjave-13
LPoIO_2021-izjave-14
LPoIO_2021-izjave-15
LPoIO_2021-izjave-16
LPoIO_2021-izjave-17
LPoIO_2021-izjave-18
LPoIO_2021-izjave-19
LPoIO_2021-izjave-20
LPoIO_2021-izjave-21
LPoIO_2021-izjave-22
LPoIO_2021-izjave-23
LPoIO_2021-izjave-24
LPoIO_2021-izjave-25
LPoIO_2021-izjave-26
LPoIO_2021-izjave-27
LPoIO_2021-izjave-28
LPoIO_2021-izjave-29
LPoIO_2021-izjave-30
LPoIO_2021-izjave-31
LPoIO_2021-izjave-32
LPoIO_2021-izjave-33
LPoIO_2021-izjave-34
LPoIO_2021-izjave-35
LPoIO_2021-izjave-36
LPoIO_2021-izjave-37
LPoIO_2021-izjave-38
LPoIO_2021-izjave-39
LPoIO_2021-izjave-40
LPoIO_2021-izjave-41
previous arrow
next arrow

Videoposnetek 1. dne

Videoposnetek 2. dne

Program

Posvet je povezovala mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS.

Torek, 19. oktober 2021

.
8.30–9.00 Registracija

.
9.00–9.20

Uvod in pozdravna nagovora

Prof. dr. Simona Kustec, ministrica
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, MIZŠ

Video

.
Dr. Nataša Potočnik
,
direktorica Andragoškega centra Slovenija (ACS)

Video

.
9.20–10.20

Kako (pre)živeti na planetu, ki ne raste

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani

Video | Predstavitev
.
Razprava z udeleženci

.
10.20–11.00

Narava – izziv izobraževanju odraslih: kako se nanj odzivamo? 

Dr. Nevenka Bogataj, ACS

Video | Predstavitev

.
11.00–11.15 Odmor

.
11.15–12.30

Refleksija izobraževanja odraslih na daljavo med pandemijo

Dr. Tanja Možina, ACS

Video | Predstavitev
.
Izobraževanje odraslih na srednjih šolah –
stanje in priložnosti za razvoj

Mag. Jasna Kržin Stepišnik, Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah (DOIO)

Video | Predstavitev
.
Razprava z udeleženci

.
12.30–13.15 Kosilo

.
13.15–14.15

Predstavitev Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) 2021–2030

Mag. Katja Dovžak in Ema Perme, MIZŠ

Video | Predstavitev 1 | Predstavitev 2
.
Razprava z udeleženci

 

Sreda, 20. oktober 2021

.
8.30–9.00 Registracija

.
9.00–10.30

Usmeritve za delo v letu 2022

Mag. Nataša Kranjc, MIZŠ
Mojca Pršina, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Video | Predstavitev
.
Razprava predstavnikov javnih zavodov, asociacij in drugih deležnikov:

Dr. Nataša Potočnik, ACS
Mag. Janez Damjan, Center RS za poklicno izobraževanje
Mag. Barbara Leder, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Dr. Vinko Logaj, Zavod RS za šolstvo
Antonija Pezdirc Tandler, Zavod RS za zaposlovanje
Mag. Jasna Kržin Stepišnik, DOIO in BIC Ljubljana
Mag. Maja Radinovič Hajdič, Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije
Mag. Bojan Hajdinjak, Zveza ljudskih univerz Slovenije
Ida Srebotnik, Andragoško društvo Slovenije
Dr. Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

ter Teja Dolgan, MIZŠ, in Maja Grašič, MDDSZ

Video

.
10.30–10.45 Odmor

.
10.45–11.25

Izobraževanje odraslih v Evropi do 2030

Jasmina Poličnik, MIZŠ

Video | Predstavitev
.
Video: 
Uresničevanje EPUO 2012–2021 v Sloveniji, ACS
Video
.
Kakovostno delo za kakovostno življenje – trendi v EU

Mag. Katja Rihar Bajuk, MDDSZ

Video | Predstavitev

.
11.25–12.15

Predstavitev študije Eurydice o izobraževanju in usposabljanju odraslih

Saša Ambrožič Deleja, MIZŠ

Video | Predstavitev
.
Priložnosti za mednarodno sodelovanje v programu Erasmus+ 2021–2027 in EPALE

Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS

Video | Predstavitev
.
Razprava z udeleženci

.
12.15–13.15

Virtualna stojnica – primeri izobraževanja odraslih za trajnostni razvoj: 

Ljudska univerza Ajdovščina, Eva Mermolja

Video

.
OE Ljudska univerza Postojna, Zavod Znanje Postojna, Tina Bazjako

Video

.
Posoški razvojni center – enota ljudska univerza, Patricija Rejec

Video
.
Razprava z udeleženci

.

Stiki

Informacije:

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 5842 567 ali 051 302 313
E: zvonka.pangerc@acs.si


Posvet smo s skupnimi močmi ustvarili:

  • člani programskega odbora: Teja Dolgan in mag. Marko Šiška (oba MIZŠ) ter dr. Nataša Potočnik in mag. Zvonka Pangerc Pahernik (obe ACS);
  • člani organizacijskega odbora: Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, Mateja Pečar, Ana Peklenik in mag. Zvonka Pangerc Pahernik (vsi ACS).

Tehnična podpora: franci.lajovic@acs.si

Arhiv

Povezave do predhodnih letnih posvetov:


Oglejte si Utrinke s posvetov  2010     2011     2012     2013     2014     2015

Letni posvet koordinira

Andragoški center Slovenije

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

© 2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, grafična in tehnična izvedba: Franci Lajovic