Letni posvet
o izobraževanju odraslih 2020

17. in 18. november 2020, prek spleta

https://web.acs.si/lp2020
Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi izobraževanja odraslih. Obenem opozarja na skupne izzive našega področja dela.

V letošnjem in prihodnjem letu se kaže še več teh izzivov. Smo namreč v prelomnem obdobju, ko se zaključujejo in v veljavnost stopajo novi strateški dokumenti na nacionalni in evropski ravni.

Kaj nam za obdobje 2021–2027 na področju izobraževanja prinaša novi dolgoročni proračun Evropske unije? In kaj program Erasmus ter druge evropske strategije?

Evropska sredstva pomembno vplivajo na delovanje in razvoj izobraževanja odraslih, a spremembe se obetajo tudi na nacionalni ravni. S smernicami o svetovalni dejavnosti ter drugimi ureditvami  namreč prehajamo v uresničevanje določil Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1, 2018).

Najmočnejši dejavnik kreiranja naše sedanjosti in prihodnosti pa je brez dvoma covid-19.

Ovrednotili smo spomladansko izkušnjo prilagajanja, odzivamo se na drugi val epidemije, medtem pa se izobraževanje odraslih spreminja tako zelo, da poti nazaj ni več.

Kakšna je prihodnost izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja, vseh nas? Kakšno partnerstvo bomo sklenili z umetno inteligenco?

Vse omenjeno bo narekovalo ton letošnjemu stanovskemu zboru strokovnjakov, praktikov, nosilcev politike in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih.

Prvič v zgodovini teh dogodkov se bomo srečali le prek spleta, kar pomeni, da smo se prisiljeni odreči pomembnemu vidiku – druženju in neformalnim izmenjavam. Kljub temu se bomo s skupnimi močmi zavzemali za pristno, bogato in v prihodnost zazrto srečanje.

Vabljeni!

 

 

 

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 2020 po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) koordinira Andragoški center Slovenije (ACS) – letos že enajstič.

Program povezuje mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS.

Videoposnetek 1. dne

Videoposnetek 2. dne

Torek, 17. november 2020

.
9.30–10.00

Pozdravna nagovora

Prof. dr. Simona Kustec,
ministrica za izobraževanje, znanost in šport, MIZŠ
Video

Mag. Andrej Sotošek,
Andragoški center Slovenije, ACS
Video

10.00–11.00

Umetna inteligenca in prihodnost vseživljenjskega učenja, plenarno predavanje

Mag. Mitja Jermol, UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje, Institut Jožef Stefan
Video | Predstavitev (PDF)

Razprava z udeleženci

.
11.00–11.30 Odmor

11.30–12.00

Izkušnje z izobraževanjem odraslih
na daljavo v času pandemije

Dr. Tanja Možina, ACS
Video | Predstavitev (PDF)

12.00–13.00

Izzivi izobraževanja odraslih
na daljavo, panelna razprava

Mag. Janez Damjan, CPI
Dr. Vinko Logaj, ZRSŠ
Mag. Andrej Sotošek, ACS
Video

Razprava z udeleženci

.
Zoom klepet 1. dne (pdf, brez redakcije)

Sreda, 18. november 2020

.
9.00–10.00

Javna služba v izobraževanju odraslih (IO)
Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti

Mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS
Video | Predstavitev (PDF)

Predlog Pravilnika o standardih in normativih za
financiranje in izvajanje javne službe na področju IO

Mag. Katja Dovžak, MIZŠ
Video | Predstavitev (PDF)

Razprava z udeleženci

.
10.00–10.30

‘COVID ERGO ZOOM’ in megatrendi – pregled poudarkov v evropskih dokumentih in virih OECD

Ema Perme, MIZŠ
Video | Predstavitev (PDF)

10.30–11.00 Odmor

11.00–12.00

Ključni instrumenti za podporo okrevanju Evrope

Janez Žužek, MIZŠ
Video | Predstavitev (PDF)
Mag. Katja Dovžak, MIZŠ
Video | Predstavitev (PDF)

Razprava z udeleženci

.
12.00–13.00

Erasmus v novi finančni perspektivi

Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS
Video | Predstavitev (PDF)


Kombinirano učenje v praksi
(projekt Erasmus+)

Tina Baloh (s sodelavci), UPI LU Žalec
Video | Predstavitev (PDF)

Zoom klepet 2. dne (pdf, brez redakcije)

.
Virtualna stojnica

Erasmus + KA
Verižni eksperiment v vrtcih

mag. Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice
Stane Arh, senior mentor v projektu
Video

.
Virtualna stojnica

Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih

Biserka Neuholt Hlastec, UPI LU Žalec
Video

Stiki

Informacije:

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 5842 567 ali 051 302 313
E: zvonka.pangerc@acs.si


Posvet soustvarjamo:

  • člani programskega odbora: mag. Katja Dovžak in mag. Marko Šiška (oba MIZŠ) ter mag. Andrej Sotošek in mag. Zvonka Pangerc Pahernik (oba ACS);
  • člani organizacijskega odbora: Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, Mateja Pečar, Ana Peklenik in mag. Zvonka Pangerc Pahernik (vsi ACS).

Tehnična pomoč: franci.lajovic@acs.si

Arhiv

Povezave do predhodnih letnih posvetov:


Oglejte si Utrinke s posvetov  2010     2011     2012     2013     2014     2015

Letni posvet koordinira

Andragoški center Slovenije

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

© 2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, tehnična izvedba: Franci Lajovic