Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO)

https://web.acs.si/lp

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je redno srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na tem področju. Je priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev v preteklem letu. Obenem je dogodek namenjen informiranju in razpravi o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojili naše delovanje v prihodnje.

Posvet je tudi priložnost za družabne stike, ki krepijo našo skupno zavezanost razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji.

LPoIO po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organizira promocijsko in informacijsko središče Andragoškega centra Slovenije (ACS).

Povezave do letnih posvetov pod koordinacijo ACS:

Evropska vizija izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

1. ustrezne in visokokakovostne spretnosti ter kompetence za zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na rezultatih,
2. vključujoče izobraževanje, enakost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc,
3. odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe,
4. trdna podpora izobraževalcem,
5. preglednost in priznavanje spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela ter
6. trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija, 1. september 2015

 Povezave do glasila Utrinki s posveta:  2010     2011     2012     2013     2014     2015

© 2010–2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; zanj: Andragoški center Slovenije.
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik; tehnična izvedba: Franci Lajovic.