WEB.ACS.SI

Andragoški center Slovenije
https://www.acs.si

E-novičke Elektronski mesečnik Andragoškega centra Slovenije

 • Posvet Staranje Evrope: izzivi in priložnosti
  by E-novičke ACS on 03. 05. 2021 at 08.12

  The post Posvet Staranje Evrope: izzivi in priložnosti appeared first on E-novičke.

 • Pozabljene slovenske pisateljice
  by E-novičke ACS on 23. 04. 2021 at 07.20

  Je mednarodni dan knjige priložnost, da presežemo vrzel in se odločimo pogledati, kako so v svetu, ki so ga vodili moški, delovale in razmišljale ženske? The post Pozabljene slovenske pisateljice appeared first on E-novičke.

 • Zagon superračunalnika Vega v IZUM Maribor
  by E-novičke ACS on 22. 04. 2021 at 14.17

  The post Zagon superračunalnika Vega v IZUM Maribor appeared first on E-novičke.

 • Prva Andragoška spoznanja v letu 2021
  by E-novičke ACS on 22. 04. 2021 at 11.14

  Aprila je izšla tematska številka revije Andragoška spoznanja. Kot napoveduje Borut Mikulec v uvodniku, s članki o trajnostnem razvoju in okoljskih gibanjih v izobraževanju odraslih odgovarja na vprašanje, kaj transformirati. Objavljenih je šest tematskih člankov. Trije avstralski avtorji razmišljajo o odnosnosti in transformativnem trajnostnem izobraževanju. Za izhodišče jemljejo današnji položaj izobraževanja v družbi sprememb in The post Prva Andragoška spoznanja v letu 2021 appeared first on E-novičke.

 • Vabilo k sodelovanju na Nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja
  by E-novičke ACS on 21. 04. 2021 at 10.54

  K sodelovanju tako vabimo vse slovenske in mednarodne strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki se želite povezati in izmenjati izkušnje z domačimi in tujimi strokovnjaki s tega področja. Verjamemo, da imate znanje, idejo in zgodbo, ki jo velja podeliti s kolegi. Vas zanima, kako? The post Vabilo k sodelovanju na Nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja appeared first on E-novičke.

 • Sanjarjenje ni izguba časa
  by E-novičke ACS on 20. 04. 2021 at 14.22

  The post Sanjarjenje ni izguba časa appeared first on E-novičke.

 • Socialna aktivacija – korak priseljencev v vseživljenjsko učenje
  by E-novičke ACS on 20. 04. 2021 at 13.00

  Udeleženke projekta Socialna aktivacija Gorenjske pogumni prvi korak naredijo že z vključitvijo v program. Ponosni smo na to, da dosegamo in presegamo kazalnike projekta, da so skupine zapolnjene ter da se veliko udeleženk po zaključku programa zaposli ali vključi v nadaljnje izobraževanje. The post Socialna aktivacija – korak priseljencev v vseživljenjsko učenje appeared first on E-novičke.

 • Začela se je globalna kampanja We are ALE! – Mi smo učenje in izobraževanje odraslih!
  by E-novičke ACS on 14. 04. 2021 at 06.01

  Prizadevajo si za krepitev vloge civilne družbe pri enotnem zagovarjanju pravic vseh mladih in odraslih do kakovostnega izobraževanja in VŽU. Med 300 udeleženci uvodnega spletnega dogodka kampanje Mi smo in učenje izobraževanje odraslih! – We are ALE! smo bili tudi sodelavci ACS. The post Začela se je globalna kampanja We are ALE! – Mi smo učenje in izobraževanje odraslih! appeared first on E-novičke.

 • Spremljanje udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju
  by E-novičke ACS on 14. 04. 2021 at 05.53

  V spletni rubriki InfO-mozaik objavljamo nov prispevek o doseganju zastavljenega cilja – 15-odstotni udeležbi odraslih v starosti od 25 do 64 let v (formalnem in/ali neformalnem izobraževanju) v državah članicah do leta 2020. Spremljanje zastavljenih ciljev ter razvoja nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja je EK predstavila v rednem letnem poročilu Pregled izobraževanja in usposabljanja. Doseganje The post Spremljanje udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju appeared first on E-novičke.

 • Spomladansko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
  by E-novičke ACS on 13. 04. 2021 at 11.27

  The post Spomladansko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost appeared first on E-novičke.